De Houtman


Ik wil mij en mijn vrouw even aan u voorstellen. Wij zijn Ronald en Ria, wij zijn samen De houtman. Vroeger werd en heel simpel gedacht en werd het geen wat je deed of de plaats waar je woonde ook je achternaam. Iemand die hout bewerkte werd vaak de houtman genoemd zodat ieder wist wie er bedoeld werd, toen in de tijd van Napoleon een achternaam verplicht werd gebruikte men voor het gemak ook vaak de naam die in de volksmond al bekend was.

De naam Houtman staat voor ons dus ook voor het bewerken van hout.

Wij maken van hout middeleeuwse steek stoelen die gemaakt worden van handmatig verlijmde vuren balken waar daarna pas de stoel van gemaakt wordt. Inmiddels is gebleken dat onze stoel geschikt is voor het gewicht van 140 kilo (mits u er normaal op zit en er naar behoren gebruik van maakt).

Mijn vrouw werkt ook met hout, zij brandschildert , dit doet zij op alles wat maar van hout is, als zijn sommige vormen en hout soorten niet altijd geschikt. Zij maakt diverse amuletten die gericht zijn op oude geloven, maar ook  is zo nu en dan een steekstoel aan de beurt om gesierd te worden met mooie afbeelding.

Ik zelf houd me bezig met het maken van gebruiks voorwerpen uit de vroege middeleeuwen en latere middeleeuwen. Ik maak bijvoorbeeld steektoelen en  bankjes die geheel demontabel zijn naar oud model maar ik maak ook rookpijpjes, en de Tvinnin ben, dat is de breivork die in de vroege middeleeuwen is uitgevonden door de vikingen. We willen ons blijven ontwikkelen en doen ons best om elke keer met iets nieuws te komen waar ook een stukje geschiedenis aan vast zit. Alles wat we maken doen we in onze vrije tijd of waar mogelijk op de evenementen en is voor ons hobby.

Ons aanbod is dan ook wat we op dat moment op de evenementen bij ons hebben. Het is ons doel om mensen iets te vertellen over hout en hout bewerking en over de tijd waar wij voor gekozen hebben namelijk de tijd dat de Vikingen in Nederland leefden, roofden maar ook handelden, en te laten zien hoe het bewerken van hout in vroeger jaren werd gedaan. We streven er naar om de komende tijd meer en meer onderzoek te doen om ons ambacht zo duidelijk mogelijk en tijd gericht over te brengen.

De Houtman zijn ook op Facebook te vinden: https://www.facebook.com/DeHoutmanenzijnvrouw